Philocon Filosofische Consultancy
Comment : 0

Filosofische Kring Rozendaal maandag 27 november 2017

FILOSOFISCHE KRING Rozendaal 2017

Seizoensthema: Visies op onze omgang met de planeet

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Deelname € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.

Lokatie: De Serre, Kerkstraat 15, 6891 CM Rozendaal

Maandag 27 november 2017

Dwalen in het antropoceen: de bemoeienis van de mens met de planeet.

Prof. Dr René ten Bos, Radboud Universiteit, Denker des Vaderlands

We leven in het antropoceen. Dat is het geologische tijdperk waarin, voor het eerst in de geschiedenis, de mens zijn invloed op de aarde laat gelden – met catastrofale gevolgen.
De hedendaagse mens dwaalt door dit tijdperk zonder teweten waarheen of hoe er te komen. Wie is die ‘antropos’ die in dat antropoceen ronddoolt? Wat betekent het om mens te zijn? Ten Bos heeft het over ‘pliocene wanhoop’. Het antropoceen is een moeilijk tijdperk, maar geen tijdperk om bij de pakken neer te zitten. Het vraagt om heroriëntatie: wat vermag denken in een wereld die absurd is?

De meeste namen in de geologie verwijzen naar periodes in het verleden. Dit is bij het antropoceen, dat een einde zou maken aan het holoceen, niet het geval. De naamgeving brengt een ‘cascade van catastrofes’ onder één noemer. Te denken valt aan: de verzuring van de oceaan, de CO2-emissies, de zeespiegelstijging, het uitsterven van soorten, de klimaatverandering, het mestoverschot, de opkomst van ziektes die van dier op mens overgaan, het feit dat de mens voor al deze ellende zelf verantwoordelijk lijkt te zijn.

Ten Bos zal ons op zijn bekende ongedwongen, humoristische, maar filosofisch doorwrochte wijze vertellen over zijn zoektocht naar de rol van de mens in dit “menstijdperk” van onze planeet.

René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU). Hij is ook vader van twee kinderen, echtgenoot van een lieve dame, voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcafé-ganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert.

 

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

*