Philocon Filosofische Consultancy

Filosoferen met kinderen (FMK) is de meest fascinerende en voldoening geven filosofische activiteit die er is.
Kinderen staan nog onbevangen tegen de wereld. Ze kunnen zich nog verwonderen.

Ze zijn nieuwsgierig en kunnen zich gemakkelijk op gedachten-experimenten storten.

Kinderen in groep vijf tot/met groep acht hebben de ideale leeftijd om te filosoferen: ze hebben al voldoende vaardigheid in het formuleren van gedachten, maar zitten nog niet in verstarde patronen.

Heel belangrijk is dat zij kritisch leren denken en niet alles voetstoots accepteren. Dat kan wel een botsen met de benadering van kennis bijbrengen in leeromgevingen.

FMK kan zowel in schoolverband als in speciaal samengestelde groepen plaatsvinden.

Interesse? Contacteer me via hein@philocon.com