Philocon Filosofische Consultancy

Denktraining met meerwaarde

socratisch gesprekKlassieke trainingen werken niet.
De Philocon-methode wél: socratische coaching heeft een beklijvend effect – op uw teams of individuele medewerkers.
Want zij formuleren zélf gerichte oplossingen. En voeren die daarna spontaan uit.
Zo levert de coaching u meteen reële winst op.

Onmiddellijk en duurzaam resultaat

  • Inzicht. Met een intervisiedialoog krijgt u helder inzicht in uw vraagstukken. U leert luisteren, en de mening van uw collega’s waarderen.
    U denkt logisch en kritisch na en bekijkt uw problemen met andere ogen.
    Zo vindt u actief uw eigen antwoorden.
  • Oplossing van binnenuit. Uw medewerkers zijn de experts bij uitstek in uw organisatie. Met een intervisiedialoog geven zij de antwoorden, waarvoor u anders een duur adviesbureau betaalt.
  • Betere aanpak. Een intervisiegesprek heeft onmiddellijk effect. U werkt efficiënter en beslist sneller. U laat valse overtuigingen los, genereert nieuwe perspectieven, en formuleert heldere oplossingen.
    U hanteert onderlinge verschillen beter.

Klaarheid door vraag en antwoord

De Philocon-methode leunt nauw aan bij de inzichten uit de intervisie, en de aanpak van de Griekse filosoof Socrates.
Die hield van klare taal. En van duidelijke antwoorden op de vragen die hij stelde.
Socrates bleef doorvragen – indringend, nooit dwingend – tot zijn gesprekspartner zelf met het antwoord kwam.