Philocon Filosofische Consultancy

PHILOMIX cirkel van filosofisch consulenten

PHILOMIX erkende filosofisch consulenten hebben een universitaire opleiding in de filosofie voltooid. Zij beschikken over de universitaire graad van Drs. in de Wijsbegeerte (in Vlaanderen een Licentiaat in de Wijsbegeerte) of over een universitaire BA + MA Wijsbegeerte, en hebben een speciale opleiding tot filosofisch consulent afgerond.

PHILOMIX erkend zijn

coaching links

Filosofische links

HRM links

Web & ICT links