Philocon Filosofische Consultancy

De eerste echte filosoof van de Griekse oudheid

<p></p>

Jacques-Louis David: La Mort de Socrate (1793)

Verrassend actueel

Een goede vraag leidt naar een juist antwoord.
Dat is de essentie van het socratisch coachen en de intervisie-gesprekken. Die baseren zich op de methode die Socrates hanteerde,
de eerste echte filosoof van de Griekse oudheid. Al leefde Socrates van 470 tot 399 vC in Athene, zijn aanpak levert ook in de bedrijfscontext van vandaag sterke resultaten op.

Inzicht en gedragsverandering

Socrates denkt na over de mens en het menselijke gedrag.
Filosoferen is voor hem vooral zoeken naar de waarheid. Daarom gaat hij indringende dialogen aan. Met zijn vragen ontdekken leerlingen dat hun vermeende kennis maar een schijnweten is. Zuiveren zij hun denken van foute overtuigingen? Dan krijgen ze toegang tot juiste inzichten en ware kennis.
Want die zit al in henzelf opgesloten.
Zo staat Socrates zijn leerlingen bij als een vroedvrouw: hij helpt, maar het eigenlijke werk is aan de gesprekspartners.>