Philocon Filosofische Consultancy

“One of my senior staffmembers accepted to follow a Socratic coaching sequence with Hein Hoek of Philocon.
As a result of strict and often uneasy questioning by the Socratic coach he himself had discovered the source of his own behaviour and how he could rectify it. With help of the coach he also set up a personal stress management plan and developed better leadership as well.
I was very satisfied with the outcome and therefore accepted my staffmembers recommendation to send one of his staff to the Socratic coach as well. The results were very similar. Both Socratic coaching trajectories were worth their investments.
As I became curious myself about the effectiveness of the Socratic method, I asked Hein Hoek to have a personal session about a strategic choice I had to make. In this session of a hour and a half I became fully aware of my dilemma and its consequences and, more importantly, I saw the solution myself. This was due to Heins Socratic questioning techniques that influenced my own thinking in a very effective and profound way.”
Service Category: Personal Trainer
Year first hired: 2008 (hired more than once)
Top Qualities: Great Results, Good Value, High Integrity
Daniel Wachter, CEO, Storopack International, Diegem

Gedurende een aantal jaren heeft Hein Hoek de deelnemers van de Leergang Topmanagement Defensie ingewijd in de basisbeginselen van het socratisch gesprek. Binnen de Leergang Topmanagement, die een zeer beperkt aantal officieren voorbereidt op de hoogste functies binnen de defensie-organisatie, is het van groot belang dat cursisten leren om op verschillende manieren naar vraagstellingen en problematieken te kijken teneinde alle argumenten en onderliggende ideeën boven tafel te krijgen en op de juiste wijze op waarde te kunnen schatten; alleen dan is een gedegen oordeels- en besluitvorming mogelijk. Hein Hoek heeft met zijn kennis van de defensie-organisatie en zijn studie van Socratische methoden een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van een groot aantal deelnemers aan de hoogste interne loopbaanopleiding van defensie.
kolonel Sjors Callenbach,
hoofd van de leergang topmanagement defensie en plv hoofd van het Clingendael security and conflict programme

Met Socrates aan tafel
“Laat ons het volgende afspreken. Zeg alleen wat je zelf denkt! Probeer de ander te begrijpen. Schort je oordeel op. Formuleer je punt beknopt en concreet,” aldus Hein Hoek (zaakvoerder Philocon) op de Musketon bijeenkomst met als thema: het Socratisch gesprek.
Dat leek ons niet zo moeilijk, zeker als we mochten praten over “Welke flexibiliteit mag je van een medewerker verwachten?” Geen bedrijfsleider die niét met deze vraag wordt geconfronteerd.

Tot we in het gesprek doken! Alleen al het praten in een opgelegde structuur bleek niet zo evident. In de diepte gaan i.p.v. in de breedte, luisteren, laten bezinken, doorvragen, niet overhaast oordelen, bondig zijn: we ondervonden aan den lijve dat het niet eenvoudig is. “Met respect voor de ander de werkelijkheid ontrollen om zo tot op de bodem te komen,” zo ervoer een deelnemer deze gespreksvorm. “Hoe diep kan je gaan in zo’n gesprek?” vroeg iemand zich af. “Het doet mij beseffen dat je bij menings-verschillen de visies écht moet uitklaren,” aldus een derde ondernemer.

Op inhoudelijk vlak verraste het ons tot welke inzichten je komt als je een ogenschijnlijk zeer eenvoudige case grondig begint te onderzoeken. Je daalt af van het abstracte niveau naar de zeer concrete realiteit met haar vele gezichten om op het einde tot een verhelderend inzicht te komen.
Voor één deelnemer was dit inzicht kort en krachtig: “Flexibiliteit is verantwoordelijkheid.”
Tine Demeester, VKW Brabant, tine.demeester@vkw.be
UIt: VKW INFO, Mei 2007