Philocon Filosofische Consultancy

FILOSOFISCHE KRING Rozendaal 2017

Seizoensthema: Visies op onze omgang met de planeet

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Deelname € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.

Lokatie: De Serre, Kerkstraat 15, 6891 CM Rozendaal

Maandag 27 november 2017

Dwalen in het antropoceen: de bemoeienis van de mens met de planeet.

Prof. Dr René ten Bos, Radboud Universiteit, Denker des Vaderlands

We leven in het antropoceen. Dat is het geologische tijdperk waarin, voor het eerst in de geschiedenis, de mens zijn invloed op de aarde laat gelden – met catastrofale gevolgen.
De hedendaagse mens dwaalt door dit tijdperk zonder teweten waarheen of hoe er te komen. Wie is die ‘antropos’ die in dat antropoceen ronddoolt? Wat betekent het om mens te zijn? Ten Bos heeft het over ‘pliocene wanhoop’. Het antropoceen is een moeilijk tijdperk, maar geen tijdperk om bij de pakken neer te zitten. Het vraagt om heroriëntatie: wat vermag denken in een wereld die absurd is?

De meeste namen in de geologie verwijzen naar periodes in het verleden. Dit is bij het antropoceen, dat een einde zou maken aan het holoceen, niet het geval. De naamgeving brengt een ‘cascade van catastrofes’ onder één noemer. Te denken valt aan: de verzuring van de oceaan, de CO2-emissies, de zeespiegelstijging, het uitsterven van soorten, de klimaatverandering, het mestoverschot, de opkomst van ziektes die van dier op mens overgaan, het feit dat de mens voor al deze ellende zelf verantwoordelijk lijkt te zijn.

Ten Bos zal ons op zijn bekende ongedwongen, humoristische, maar filosofisch doorwrochte wijze vertellen over zijn zoektocht naar de rol van de mens in dit “menstijdperk” van onze planeet.

René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU). Hij is ook vader van twee kinderen, echtgenoot van een lieve dame, voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcafé-ganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert.

 

 

 

 

Gerrit Wassenburg, filosofisch geïnteresseerde en uitbater van het varend hotelschip Ali B2, organiseert samen met een Socratisch gespreksbegeleider een Filosofisch Scheepscafé, op zaterdag 22 maart, met een uitloop op zondag 23 maart.

Filosoferen aan boord, in een stimulerende omgeving!

Programma:
Zaterdag 22 maart: Vaartocht van Alphen a/d Rijn naar Amsterdam (Oosterdok).
Vertrek: 10.00, aankomst: ca. 15.00. Onderweg een filosofisch opwarmertje en na de lunch een kort filo-café als kennismaking.
Na de stads-of scheepsborrel wordt er een heerlijke maaltijd gekookt door Piet: tijdens een diner-pensant wordt het Filoscheepscafé gehouden. Thema zie hieronder.
In de avond: theater-, film – of cafébezoek . Eigen initiatief.
Overnachtingsmogelijkheid aan boord.

Zondag 23 maart: Na het ontbijt vervolgen we om 11.00 met het Filo-scheepscafé, tot 13.00.Daarna varen we terug naar Alphen a/d Rijn

Opstapplaats Alphen a/d Rijn, Oudshoornseweg, tegenover huisnr. 78
Ligplaats Amsterdam: Oosterdok, Prins-Hendrikkade.

Het is een try-out, vandaar ook de zeer lage deelnemerskosten. Zie het maar als een geschenk van Gerrit aan de samenleving.
Voor de maaltijden vragen we een bijdrage van 5 Euro, voor een overnachting incl. ontbijt 12.50 Euro. De vaartocht zelf is kosteloos. Er kunnen maximaal 12 deelnemers overnachten.

Het thema van het eerste gesprek is: Hoe houden we het met de wereld en de dingen uit?
En mocht dat voldoende doorwrocht zijn, dan vervolgen we met: hoe houden we het met elkaar uit? en: hoe houd ik het met mezelf uit?

Heb je zin? Het zou fijn zijn als je voor 18 maart wilt aanmelden, Meedoen aan de gehele tocht heeft de voorkeur, maar je kan ook in het Oosterdok embarkeren voor alleen het diner-pensant.

mail naar g.wassenburg@gmail.com of bel naar +31 6 27 31 91 77

Meer weten over het hotelschip alib-2? kijk op www.ali-b2.nl
Van harte welkom aan boord! ali-b2.nl
De Ali-B2 biedt u vaartochten, vaarvakanties, vaar en fietsvakanties en stedenreizen in Nederland: arrangementen voor kleine groepen op een traditioneel motorschip. Ook als vergaderlocatie, voor training, teambuilding, bedrijfsuitje,…

De Kunst van het vragen stellen

Filosofie en Coaching gaan hand in hand: Hein Hoek, filosoof, en Hilde Veraart-Maas, coach, presenteren op 14 en 15 mei 2014 de training:

De Kunst van het Vragen stellen

Een goede vraag, dat geeft te denken!

Een goede vraag stellen? Dat blijkt in de praktijk nog lang niet mee te vallen. Toch is het voor iedereen die beroepshalve met anderen communiceert van groot belang om vragen te stellen die impact hebben.

Want inderdaad, dat geeft te denken. En het heeft een directe invloed op de kwaliteit van de communicatie.

Gangbare gesprekstechnieken helpen soms niet verder. Hoe kunt u iemand er toch toe brengen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen probleem en vooral: om zelf aan oplossingen te werken? In deze training leert u dit op een speelse wijze, door korte inleidingen en veel oefenen. Daarnaast krijgt u, als u wilt, de gelegenheid om uw eigen casus in te brengen bij één van beide trainers, die in een consult van een half uur het effect van hun werkwijze laten zien.

Het resultaat:

 • U weet welke soorten vragen er zijn, wat goede vragen zijn en welke vragen te vermijden.
 • Verder kunt u een scala aan vraagtechnieken toepassen waarmee u de cliënt alle ruimte geeft.
 • U merkt het belang van de vragende houding. U kent het belang van de binaire vraag.
 • U weet op empathische wijze vragen te formuleren, naar het antwoord te luisteren en goede vervolgvragen te formuleren.
 • U laat u niet afleiden door ontwijkende of breedsprakige antwoorden.
 • U beheerst het stellen van socratische vragen.
 • U stimuleert de ander kritisch na te denken over zijn mening en zelf nieuwe perspectieven te ontdekken.
 • U bent in staat om een cliënt die niet geholpen willen worden te bewegen zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Na de training beschikt u over een gereedschapstas vol met vraagtechnieken, die u direct kunt toepassen in uw werk of in uw andere situaties. U bent in staat om de valse start, die kan ontstaan als iemand zelf geen behoefte heeft om “geholpen te worden” om te buigen naar een actieve houding.

Trainers

Hein Hoek heeft na een lange loopbaan als marineofficier een doctoraal filosofie behaald aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij ontdekte tijdens zijn studie dat filosofie vooral praktisch kan en moet zijn. Hij heeft opleidingen gevolgd als filosofisch consulent, socratisch gespreksleider en managementcoach en is zaakvoerder van Philocon Socratisch Coachen, Rozendaal.

Hilde Veraart-Maas, organisatiesocioloog, is trainer en (team)coach. Zij is auteur van diverse boeken over socratisch coachen als begeleidingsmethode en over toepassingsmogelijkheden ervan. Met socratisch coachen wordt door het stellen van vragen bereikt dat iemand zijn situatie zelfstandig vanuit andere perspectieven kan bekijken en vandaaruit zelf de oplossingen vindt die bij hem passen.

Doelgroep: Managers, externe/ interne coaches, P&O-adviseurs, loopbaanadviseurs, deelnemers / begeleiders intervisiegroepen, mediators en vertrouwenspersonen. Er zijn geen vooropleidingseisen. Tijdens de training wordt uitgegaan van een ruim voldoende beheersing van de reguliere gesprekstechnieken én van een ‘open mind’.

Programma

Dag 1: 09.30 – 17.00 uur

 • Kennismaking en introductie
 • Oefening besluitvorming
 • De kunst van het vragen stellen / oefeningen
 • Socratische vragen / oefeningen

Dag 2: 09.30 – 17.00 uur

 • Plenair filosofisch consult
 • Oefening
 • Plenair consult socratisch coachen
 • Oefening
 • Wat als uw cliënt niet geholpen wil worden
 •  Oefening

 

Werkwijze: Korte inleidingen en zelfwerkzaamheid wisselen elkaar af. Vooral voor oefeningen is veel tijd ingeruimd. Om die reden werken wij uitsluitend met kleine groepen. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek.

Groepsomvang: minimaal 4, maximaal 10 deelnemers.

Locatie: De training wordt gehouden in het Mövenpick Hotel Voorburg ****, Stationsplein 8, 2275 AZ Voorburg. Het hotel is zeer gunstig bereikbaar met openbaar vervoer en per auto. Het ligt direct aan het station Voorburg en aan de A12 (afslag 4). T: 070 – 337 37 37.W: www.moevenpick-voorburg.com

Kosten: De prijs voor deze tweedaagse training bedraagt € 795 exclusief 21% BTW.

Inbegrepen in de prijs:

 • Verblijfskosten: consumpties tijdens de training en lunch
 • Materiaal: uitgebreide hand-out + de Waaier “Socratisch Coachen” t.w.v. € 14,50.

Na afloop van de twee dagen ontvangt u een bewijs van deelname. De NOBCO / EMCC heeft aan deze training 4 PE-punten toegekend.

N.B.: Als u in het hotel wilt (voor)overnachten, verzoeken wij u zelf te reserveren. Als u bij de reservering vermeldt dat u aan deze training deelneemt, wordt het zgn. “Best Available Rate” toegekend. Alle overige consumpties en verblijfskosten buiten de zaal of lunch komen voor eigen rekening; u dient deze zelf rechtstreeks met het hotel af te rekenen.

Meer weten? Of aanmelden? Neem gerust contact met ons op. Wij sturen u het aanmeldingsformulier graag toe. U kunt ons bereiken per email of telefonisch:

Hein Hoek, Rozendaal         E: hein@philocon.com        GSM: 06 83 78 89 08
W: http://philocon.com

Hilde Veraart-Maas,  Leidschendam E: info@socratischcoachen.nl  T: 070-3201084
W: http://www.socratischcoachen.nl

Hebt u belangstelling voor deze training, maar wilt u deze dag liefst in teamverband of binnen uw eigen organisatie volgen? Neem dan via een van bovenstaande adressen contact met ons op. Wij stemmen de mogelijkheden graag op uw specifieke wensen af.

Na een zeer gewaardeerde proefsessie in april zijn Hein Hoek van Philocon Filosofische Consultancy in Rozendaal (nabij Velp), in samenwerking met Walter Jansen van Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp (Gld.) gestart met regelmatige Filo-café sessies.

Elke eerste maandagmorgen (10.00-12.00) van de maand wordt in de gloednieuwe Lezen & Laven-ruimte achterin de boekhandel een Filo-café georganiseerd in de klassieke trant, zoals Marc Sautet dat zo’n twintig jaar geleden in Parijs voor ogen stond.

Laagdrempelig, géén filosofische kennis vereist, de deelnemers bepalen zelf het onderwerp en voeren het gesprek.

Belangstelling? Meer informatie  en aanmelding op de website van Boekhandel Jansen & de Feijter: http://www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten/

Eindelijk is het zover: de vernieuwde website is on-line!

Voor nieuwe doelgroepen:

De individuele cliënt;

Groepen uit organisaties;

De leider van een organisatie of afdeling;

De kinderen.

 

Oplichten: een korte filosofische reflectie.

Allereerst wat nodige citaten:

1. “hebzucht” [zelfstandig naamwoord]• de neiging om alles te willen hebben. Eén van de Zeven Hoofdzonden.
2. Mundus vult decipi, ergo decipiatur: “De wereld wil bedrogen worden, dus laat ze bedrogen worden”. (Petronius, ten tijde van keizer Nero).
3.Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker. (Einstein).
4. Oplichting is een vorm van bedrog, waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht). Het is een misdrijf en een kunst tegelijk. Het is een groot risico voor een hoop mensen, maar de vindingrijkheid waarmee oplichters vaak te werk gaan wekt bij sommigen ook bewondering. (Wikipedia)
5. Oplichting is een strafbaar feit, terwijl het civiele recht mogelijkheden kent om rechtshandelingen die door middel van dwaling, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen zijn te vernietigen. In de praktijk is de vogel meestal al gevlogen als het zo ver komt, met medeneming van de buit. Soms loopt een oplichter tegen de lamp, maar in de meeste gevallen is zijn buit al “verdwenen”. (Wikipedia)

Drie zaken spelen een grote rol bij het fenomeen oplichten, en dan vooral aan de kant van het slachtoffer: hebzucht, menselijke domheid en de onwil om kritisch na te denken.

En dat maakt dat het Romeinse spreekwoord keer op keer weer uitkomt.

Als mensen gedreven worden door hebzucht verliezen ze alle kritisch denken uit het oog en stappen ze in zaken die te mooi zijn om waar te zijn. En dus ook niet waar zijn!
De Nigeriaanse mails/faxen over erfenissen zijn een voorbeeld. Maar ook kettingmails waarin Bill Gates zijn vermogen gaat verdelen. En juist jij bent één van de gelukkigen. We sturen zo’n mail dan door (want dat moet) onder het motto “Ik geloof het natuurlijk niet, maar je weet maar nooit!”.

Als hebzucht in het geding is, dan verschijnen er $ of € tekentjes in onze ogen en komt de menselijke domheid naar voren. Dan denken we niet meer! We zijn nu eenmaal menselijke mensen, met al onze tekortkomingen. “Menschliches, Allzumenschliches” schreef Nietzsche al. Oplichters spelen hierop in. En dat is niet van nu, maar van alle tijden. Petronius schreef hierover al de roman Satyricon. later verfilmd door Fellini.

Heb ik nu sympatie voor oplichters?
Nee, behalve dan in films als “The Hustler”, “Oceans Eleven” en “Matchstick Men”.
Het is meer dat ik geen sympathie heb voor mensen die opgelicht zijn als gevolg van hun eigen goedgelovigheid en hebzucht. En die daarna gaan jammeren.

Waarom schrijf ik dit?
Wel, ik werd getriggered door een thread over oplichten op LinkedIn.
Die thread gaat vooral over de boosheid als gevolg van de oplichting en wat je er als groep aan kunt doen om oplichting te voorkomen of de oplichters aan de kaak te stellen.

Maar er was weinig aandacht voor je eigen verantwoordelijkheid als slachtoffer. Toen ik in mijn commentaar het woord “gepiepeld” gebruikte, ontplofte een deelnemer aan de thread. En wel zo hard dat zijn comment verwijderd werd.

Kennelijk ligt het gevoelig als we als mens ook onze eigen verantwoordelijkheden moeten nemen.
En daarop gewezen worden.

Moraal van het verhaal?
Denk vaker kritisch na over je eigen handelen.

Maar: oplichters moeten gepakt worden.
Laat daar geen twijfel over bestaan.


hits counter

Hein Hoek is als filosofisch consulent “Philomix erkend”.

De Philocon-methode: structurele oplossingen

Philocon stelt u en uw mensen diepgravende intervisievragen. Het resultaat?

Met de Philocon-methode komt u tot structurele oplossingen voor de niet goed lopende zaken in uw organisatie:

* Ruzies op de werkvloer;

* Slechte teamgeest;

* Weerstand bij veranderingsprocessen;

* Gebrek aan inzet.

Kortom al die zaken die u niet alleen hoofdbrekens, maar ook geld kosten!

Zo leveren Philocon-sessies u meteen tastbare winst op.hits counter


<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>>

Radio2interview

 

DONDERDAG 27 DECEMBER 2007                                                                                                      HET LAATSTE NIEUWS pagina 9


‘SOCRATES-METHODE’ NEEMT SPANNINGEN WEG OP DE WERKVLOER

Bedrijven schakelen

nu ook filosoof in

BRUSSEL– Naast de al lang beschikbare bedrijfspsychologen en externe auditeurs kunnen bedrijven sinds kort een beroep doen op een wel zeer vreemde vogel: de bedrijfsfilosoof. Oud-marine-officier en licentiaat wijsbegeerte Hein Hoek (62) uit Overijse gebruikt Socrates om spanningen op werkvloeren te laten verdwijnen en bedrijven, scholen en organisaties beter te doen draaien. “Het straffe is dat ikzelf geen enkel antwoord geef. Net zoals Socrates stel ik alleen maar vragen”, aldus Hoek.

STEFAN VANDERSTRAETEN

EN ANNELIES BAETEN


Ze lijken uiterst onverzoenbaar: de bedrijven waar harde omzetcijfers alles zijn én de bijna onvatbare wereld van de filosofie. ”En toch kan filosofie bedrijven veel beter helpen dan directies vermoeden”, zegt ‘bedrijfsfilosoof’ Hein Hoek. “In het huidige bedrijfsleven is er veel te weinig plaats voor reflectie; voor het eventjes nadenken of men wel goed bezig is. Vergelijk het met iemand die hout zaagt en onverdroten blijft doorgaan, hoewel zijn zaag steeds botter wordt. Terwijl het veel beter zou zijn als hij even stopt om zijn zaag te slijpen. Wel: ook in bedrijven zou men geregeld zulke reflectiepauzes moeten inlassen om zich af te vragen waarom er bijvoorbeeld spanningen bestaan tussen de bedrijfstop en de werkvloer, of hoe een herstructurering het best kan plaatsvinden.”

GEEN BETWETER

Zo’n zelfbevraging gebeurt altijd in aanwezigheid van bedrijfsfilosoof Hoek. “Mijn instrument is de ‘socratische methode’. De Griekse filosoof Socrates was geen betweter die anderen vertelde wat ze moesten doen. Nee, hij stelde de anderen alleen maar vragen totdat de laatsten zelf die antwoorden vonden. Als ik in een bedrijf moet uitpluizen waarom de relatie tussen top en werkvloer gespannen is, stop ik tot tien betrokken mensen in dezelfde ruimte en stel ik alleen maar vragen. Vaak moeilijke en venijnige, desnoods urenlang, totdat iedereen in de kamer de oorzaken voor de slechte verhouding bedrijfstop-werkvloer in zichzelf voelt opborrelen. De oplossingen volgen dan bijna vanzelf.

LEGER

“Om tot een goede socratische dialoog te komen, moet elke deelnemer volledig vrijuit kunnen spreken, ook als de baas erbij zit, en dat is in Vlaanderen nog altijd niet vanzelfsprekend. In Nederland gaat dat al iets makkelijker, maar het blijft een heikel punt. Het duurt altijd toch even voor het gesprek helemaal loskomt.” Al een aanzienlijk aantal Nederlandse en Vlaamse bedrijven deed een beroep op filosoof Hoek. “Voor het beste resultaat zijn er minstens twee volledige gespreksdagen (aan 750 euro per dag voor de gehele groep, red.) nodig. In Nederland ging ik met mijn socratische aanpak zelfs al bij de marine langs, hoewel het leger toch de organisatie bij uitstek lijkt waar geen enkele inspraak van ondergeschikten wordt geduld. Toch staat men daar open voor mijn aanpak. In België was ik bij flink wat onderwijsinstellingen en bedrijven als Europ-Assistance en Procter&Gamble. Bij die laatste was mijn opdracht een manager begeleiden die een enorme vakman was, maar een ramp in presentatie en communicatie. Hij kon zich niet op een vlotte manier in grote gezelschappen bewegen. Vooral omdat hij daar zelf geen zin in had. ‘De mensen moeten me maar nemen zoals ik ben’, zei hij. Niet dus. Na hem urenlang te hebben bevraagd, oordeelde hijzelf dat het verstandiger was om zich voortaan wat beter te beginnen kleden en zijn presentaties met wat meer enthousiasme te geven. Het voordeel: net omdat hij – weliswaar met mijn hulp – zelf tot dat inzicht kwam, aanvaardt hij dit alles veel makkelijker dan wanneer een buitenstaander hem met een belerend vingertje de les zou komen spellen. (lacht) We luisteren nu eenmaal veel makkelijker naar onszelf.”

Meer info op www.philocon.org
>